Kup kartę podarunkową i spraw bliskim radość 😀

Zamów teraz

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwany dalej „RODO”) Klienta jest Łukasz Piłat, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Łukasz Piłat, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Witosa 11/29, 18-500 Kolno NIP: 2910205680, REGON: 369282892, adres e-mail: kontakt@lukaszpilat.pl.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta w celach związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klientów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym – w celach handlowych i marketingowych.

3. Dane osobowe Klienta obejmują dane:
a) o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), adres zamieszkania, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), wagę, wzrost Klienta, wizerunek ( zdjęcie sylwetki) niezbędnych do prawidłowego zrealizowania usługi,
b) dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – tj. odnoszące się do stanu zdrowia klienta ( trapiących klienta chorób i schorzeń).

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

5. Dane, o których mowa w pkt 3 a) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) – w celach wskazanych w pkt 2 regulaminu, zaś dane, o których mowa w pkt 3 b) regulaminu będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. na podstawie wyraźnej zgody klienta – w celu prawidłowego wykonania usługi przez Administratora.

6. Podanie danych osobowych przez Klienta na rzecz Administratora jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez zleceniobiorcę. Brak podania danych osobowych uniemożliwia prawidłowe zrealizowanie usługi przez Administratora. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych podanych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od kontraktu zawartego z Usługodawcą.

7. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną ( w formie e-maila) bez konieczności legitymowania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usługi i są przetwarzane przez okres do lat 3 od dnia wykonania usługi, w związku z koniecznością ewidencjowania przez Usługodawcę zrealizowanych transakcji oraz ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze zrealizowanej usługi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka Cookies

Administrator stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem lukaszpilat.pl (dalej „Serwis”).
W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:
a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
b) utrzymanie sesji Użytkownika.
Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez dostawcę usługi Google Analitics i Google AdWords, zgodnie z jego polityką prywatności.
Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Narzędzia prywatności, gdzie można usunąć dane przechowywane przez serwis: https://lukaszpilat.pl/narzedzia-prywatnosci/